Teckningsskolan.se

Grundkursen

Vi rekommenderar starkt att du börjar med denna kurs oavsett förkunskaper. Vi utgår från att man känner till begrepp, kunskap från denna kurs innan du påbörjar någon av de andra kurserna. Det erbjuds ingen repetition från denna kurs om man har hoppat över den.

Kursbeskrivning:
Du får lära dig om ansiktets betydelse, känslouttryck och hur du kan bygga upp
ansiktet på olika sätt med hjälp av geometriska former.

Kroppen i rörelse:
Med hjälp av enkla streckgubbar och former kommer du att kunna skapa
fartfyllda människor i olika rörelser.

Denna kurs är uppdelad i 6 lektioner med övningsblad.
Under kursen skickar du in tre uppgifter till läraren för bedömning eller lägger upp dem på Galleriet.

Grundkursen kostar 340 kr.

grundkursenIlustrationNY